Azok az emlékezetes csókok


     A szocializmus idején, amikor a szocialista országok pártfőtitkárai a szovjet párt-főtitkárral találkoztak, megbonthatatlan barátságuk jeleként heves érzelmi, szájon-csókos köszöntéssel üdvözölték egymást. Az én emlékezetemben különösen azok a látványok maradtak meg, amikor Brezsnyev elvtárs szorosan magához ölelte Kádár elvtársat és forró csókot nyomott ajkára, s Kádár elvtárs hasonló gesztussal viszonozta a csókot. A televízió képernyőjén úgy tűnt, mintha Eric Honecker elvtárs hosszabban  tartó  és  forróbb  csókot  kapott  volna,  mint  Ceausescu  ( ejtsd: Csáuseszku ) elvtárs, bár lehet, hogy ebben tévedek. Olyan esetről nem hallottam, hogy valamelyik szocialista ország pártfőtitkára elutasitotta volna Brezsnyev elvtárs szájoncsókos köszöntését, hiszen akkor olyan helyzetbe került volna, mint a börtönigazgató a Denevér c. nagyoperettben ( Latabár Kálmán: Ha nem adsz csókot, akkor lopok!), s ki tudja milyen további következményekkel számolhatott volna.
          Olyan esetet sem láttunk, amikor Brezsnyev elvtárs szájoncsókosan női párt-főtitkárt köszöntött volna. Ennek valószínű az a magyarázata, hogy abban az időben a dolgozó nők nem juthattak el a legmagasabb, a pártfőtitkári színtig. Így utólag visszagondolva nem is értem, hogy a női egyenjogúságért küzdő nemzetközi szervezetek ilyen megalázó diszkrimináció láttán, akkor miért nem emelték fel szavukat? Ámbár ennek is lehet magyarázata, esetleg az, hogy a nők, az adott helyzetet mérlegelve inkább lemondtak a legmagasabb pártpozicióról, semmint a szocialista diplomáciai protokollnak engedelmeskedve, no meg a  szocializmus magasztos eszméjétől áthatottan, elvénült főtitkárokkal csókolózzanak. Arra sem emlékszem, hogy a szocialista országok pártfőtitkárai szájoncsókos köszöntéssel üdvözölték volna egymást. Pedig milyen emlékezetes látvány lett volna, amikor Kádár elvtárs szájoncsókolja Ceausescu elvtársat. Ők azonban a béke jele helyett gyakran vitatkoztak, sőt egyszer csúnyán összevesztek a repülőgépen, repülés közben.
          Azt tudjuk, hogy a szájoncsókos köszöntés, mint politikai csók ott jellemző ( vagy
csak volt jellemző ), ahol a népesség zöme azonos vallású, és ennek a vallásnak a szertartása úgy zárul, hogy a béke jeleként megölelik, megcsókolják egymást. Így például a csók a pravoszláv egyház szokása, ami a megbékélést szimbolizálja. Amikor azonban Brezsnyev és Kádár  elvtárs találkozott, a megbékélést szimbolizálandó, mint  pravoszláv  és  római  katolikus csókolták szájon egymást. ( Nem tévedés Kádár Jánost katolikusnak minősíteni, tudniillik halála előtt katolikusként meggyónta bűneit! – volt neki bőven.).
          A szovjet birodalom felbomlásával megszünt a csókosköszöntés. Putyin a moszkvai pátriárkát megcsókolja, de a nyugati politikustársait nem. Pedig milyen üdítő látvány lenne José Manuel Barosso, vagy Barack Obama szájcsókos köszöntése, különösen ha a gesztus a világ nyugalmát szolgáló teljes megbékélést szimbolizálná. Ám, ha már csók nincs, legalább béke és nyugalom lenne!
        
Százhalombatta 2012. január                                              
                                                                                                             Balla KárolyAkit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.

Istennel a hazáért és a szabadságért